EDUNAT


 

El curs 22/23 en xifres

Des de fa una colla d'anys que l'estiu és el moment en que mirem enrere i analitzem el que ha donat de sí el curs escolar. En aquest curs 22-23 hem tornat a créixer en l'atenció a grups i hem arribat a algunes conclusions que volem compartir amb vosaltres.
28 de juliol de 2023

Un any més, el Departament d’Educació i Activitats hem aprofitat l’estiu i el parèntesi en l’atenció a grups escolars per revisar i treballar les dades del curs que tot just hem finalitzat. A continuació us n’oferim les principals conclusions:

Seguim creixent en número d’activitats

Durant el curs escolar 22-23, hem realitzat un total de 762 activitats escolars. Aquesta xifra significa un creixement del 5% respecte al total d’activitats realitzades en el curs anterior (725). L’increment, a primera vista, pot semblar lleuger, però cal tenir en compte que partíem d’un curs, el 21-22, en què pràcticament havíem tocat sostre. Malgrat això, l’increment respon a una major eficiència en la gestió de la llista d’espera.

Aquestes 762 activitats equivalen a parlar de prop de 18.000 participants, entre alumnes (16.260) i docents (1.669).

Més del 99% de les activitats han estat dutes a terme de manera presencial, a les diferents seus del Museu (93,12%) i a les instal·lacions dels centres educatius participants (6,24%), prenent un format d’activitats a domicili. Tan sols el 0,64% del total s’ha desenvolupat per canals telemàtics, confirmant una tendència a la baixa que ja vam observar a mesura que es deixaven enrere les limitacions associades a la Covid-19.

Una oferta i demanda diversa i cada cop més equilibrada

L’oferta del Museu per a centres escolars és completa i no deixa cap nivell educatiu al marge. Tot i això, en aquest curs 22-23 i a diferència de l’anterior, identifiquem alguns forats en la demanda, ja que no hem atès cap grup de 2n d’ESO ni de 2n de Batxillerat. Tampoc hi ha hagut sol·licituds per part de Centres de Formació de Persones Adultes, tot i que aquest col·lectiu sí que ha estat atès per part nostra des d’altres projectes d’inclusió del Museu.

Els nivells amb major demanda han estat molt diversos (3r d’EP amb 118 activitats, EI4 amb 70 activitats, EI5 amb 68 activitats, 4t d’EP amb 67 activitats i 1r d’ESO amb 66 activitats), fet ben significatiu i que reflecteix la pluralitat de la nostra oferta. Són destacables les xifres dels grups d’EI2 i EI3 (14 i 51 activitats, respectivament), 4t d’ESO (33 activitats), Universitaris (12 activitats) i Cicles Formatius (33 activitats), en tractar-se de nivells educatius que habitualment són difícils d’atreure als Museus.

Si agrupem les dades per períodes obtenim que el 26,7% de les activitats corresponen a Educació Infantil, el 49% a Educació Primària, el 15% a Educació Secundària Obligatòria i el 9,3% a Educació Post-Obligatòria. Si les comparem amb el curs anterior, observem un increment en l’atenció a grups d’ESO i Educació Post-Obligatòria, fet que ens permet millorar una mica l’equilibri entre períodes.

La proposta educativa del Museu s’estructura en una doble oferta. D’una banda planteja una oferta regular d’activitats (activitats de durada compresa entre 1 i 3 hores), però també preveu la possibilitat de dur a terme projectes singulars, de mitja o llarga durada, que permeten desenvolupar un treball de major profunditat amb els centres escolars participants. En aquest sentit, les 762 activitats esmentades es divideixen de la següent manera: 627 activitats d’oferta regular i 135 activitats de projectes singulars.

Les activitats d’oferta regular més demandades són, per aquest ordre, ‘La natura al nostre abast‘ (109 activitats), ‘Ens mirem la barreja?‘ (63 activitats), ‘Històries de pol·len‘ (62 activitats), , ‘Recerca a Hipàcia‘ (58 activitats) i ‘Sents el bosc?‘ (48 activitats). Totes 5 foren també les activitats més demandades del curs anterior.

La nova proposta de la nostra oferta regular ha tingut una bona acollida. ‘Ciència o ficció‘, adreçada a 4t d’ESO i Batxillerat ha pogut ser pilotada i s’ha ofert en 4 ocasions.

La demanda de les activitats adreçades a nivells educatius post-obligatoris i professionals de la docència mostren l’interès en el model pedagògic del Museu, sobretot pel que fa a l’aprenentatge de les ciències naturals en la franja 0-6: ‘Com fem el Niu?‘ (33 activitats), ‘Ampliem els límits?‘ (4 activitats).

Per la seva banda, els principals projectes singulars desenvolupats durant aquest curs han estat: la cinquena edició del ‘Connectem amb‘ al Jardí Botànic de Barcelona, els projectes de mitja durada ‘Patchowrk evolutiu‘ i ‘Museïtzem‘, els projectes en col·laboració ‘(in)visibles i (o)cultes‘ i ‘Coneguem el Parc de Diagonal Mar‘, la nova proposta ‘Guaitacargols‘ que conjuga biodiversitat, treball de camp i ciència ciutadana, així com el projecte ambulant adreçat a escoles bressol ‘El Niu Volant‘ i la formació per a docents organitzada de la mà del Centre de Recursos Pedagògics de Barcelona ‘Ciència per a infants de 3 a 8 anys‘.

Alt grau de satisfacció

El formulari de valoració que es fa arribar a tots els docents posen de manifest un alt grau de satisfacció en referència a les activitats realitzades. Durant el curs 22-23 hem pogut recollir les respostes en un 34% dels casos (258 formularis emplenats).

La mitjana de les qualificacions avaluades se situa en un 5,36 sobre 6 i es tracta d’una xifra molt similar a l’obtinguda en cursos anteriors. Si ens fixem en els diversos ítems avaluats pel professorat, obtenim les següents puntuacions: Metodologia emprada (5,29 sobre 6), Grau de connexió de l’alumnat (5,08 sobre 6), Paper de les educadores (5,57 sobre 6), Materials i ús del patrimoni (5,44 sobre 6), Espai (5,53 sobre 6), Acompliment d’expectatives (5,27 sobre 6).

D’altra banda, també s’ha demanat als docents que avaluïn alguns indicadors que fan referència a la perspectiva de gènere en el desenvolupament de les activitats: Ús de llenguatge inclusiu (5,55 sobre 6), Ús de material i metodologia inclusiva (5,53 sobre 6) i Empoderament de nenes i noies (5,55 sobre 6).

Destaquem sis dels comentaris qualitatius més significatius que hem extret dels esmentats formularis:

Hem tingut la possibilitat d’aturar-nos a mirar, sense pressa, d’adonar-nos d’allò que sovint passa desapercebut – Com fem el niu?

L’alumnat ha pogut observar directament la realitat i aprendre manipulant i construint – Històries de pol·len

Valorem molt positivament la interacció entre l’alumnat i les educadores durant tota l’activitat – Tot canvia

Destaquem el treball amb el patrimoni i el saber fer de les educadores, tot acompanyant els aprenentatges – Busquem la vida?

L’alumnat ha pogut treballar a partir de les pròpies hipòtesis i deduccions. – Ciència o ficció?

Els materials estan molt ben adaptats a l’edat i al tipus de tasca. Les explicacions de les educadores han estat clares i entenedores per a l’alumnat – Recerca Hipàcia

En l’esmentat formulari es demana als i les docents que sintetitzin l’experiència en només 3 paraules. Aquest és el núvol de paraules obtingut:

Tanquem, així doncs, un curs escolar positiu i profitós, amb uns resultats que segueixen creixent, curs rere curs.

Per acabar, no oblidem agrair, un cop més, la confiança que escoles i instituts dipositen en nosaltres, i desitgem que el 23-24 pugui mantenir aquesta dinàmica de treball Escola – Museu.

__

Documentació de referència

La informació continguda en aquesta notícia ha estat redactada en base als següents documents i dades:

  • Recull de dades sobre activitats escolars del curs 2022-2023  – enllaç.
  • Recull de dades sobre activitats escolars del curs 2021-2022 – enllaç.
  • Recull de dades sobre activitats escolars del curs 2020-2021 – enllaç.
  • Recull de dades sobre activitats escolars del curs 2019-2020 – enllaç.
  • Recull de dades sobre activitats escolars del curs 2018-2019 – enllaç.