EDUNAT


 

Projectes en col·laboració i ApS amb centres educatius


Escola + Museu = Projecte en col·laboració

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona vol esdevenir el vostre còmplice a l’hora de desenvolupar un projecte escolar. Si no heu trobat resposta a les vostres necessitats i interessos en la nostra oferta regular d’activitats, podem co-dissenyar un projecte de manera conjunta i col·laborativa, sempre en el marc ampli de les ciències naturals, a partir del nostre model didàctic i amb la possibilitat de prendre la forma d’un projecte d’aprenentatge-servei.

Aquest tipus de col·laboracions necessiten d’una ferma i continuada implicació per part del centre educatiu. En cap cas es tracta d’un encàrrec. Serà imprescindible comptar amb vosaltres en el seu disseny, en la seva execució i en la seva avaluació.

Així doncs, si teniu una necessitat no resolta, teniu ganes de treballar colze a colze amb el Museu i energies per a invertir, posem fil a l’agulla?

Feu-nos arribar la vostra proposta a través del correu electrònic de l’equip educatiu (edunat@bcn.cat). La valorarem i us donarem resposta. Anualment podem atendre un número limitat de projectes en col·laboració, de manera que la nostra acceptació estarà determinada per la disponibilitat de recursos del Departament d’Educació del Museu. En qualsevol cas, intentem-ho?

Cal tenir en compte que, un cop finalitzada la col·laboració, el seu resultat pot passar a formar part de l’oferta escolar del Museu, amb la voluntat de compartir-lo amb la resta de comunitat educativa.

A continuació us llistem un bon grapat d’exemples de projectes en col·laboració realitzats en el passat. Creiem que us poden servir d’inspiració!