EDUNAT


 

Inclusió


El pla estratègic del Museu de Ciències Naturals de Barcelona estableix l’educació i l’accessibilitat com a prioritats. Al mateix temps, explicita l’objectiu estratègic de ser un museu inclusiu que treballi per servir a totes les persones i contribuir al canvi social, que promou la participació i la col·laboració en l’entorn més proper i que desenvolupa programes que incrementen l’accés i la inclusió social. Aquest objectiu, permet avançar en la Missió del Museu de crear una societat més informada, millor connectada i més responsable amb la naturalesa. El Museu entén la inclusió com un concepte global i que abasta tant la dimensió física com la dimensió social i per això, expressa el seu compromís desenvolupant una sèrie de programes inspirats en els valors d’equitat, accessibilitat i proximitat, com a expressió democràtica del projecte públic a fi d’arribar a totes les persones i contribuir al canvi social lluitant contra l’exclusió.

Aquest és el marc en el que es dissenyen i implementen de manera gradual les diferents línies d’actuació que faciliten l’accés i la participació de diferents col·lectius.

En aquest sentit i amb la creació del Niu de Ciència, el Museu ha fet una aposta ferma i conscient per fer arribar la ciència als infants d’entre 0 i 6 anys i les seves famílies. D’altra banda, ha establert una col·laboració continuada amb Apropa Cultura, facilitant que múltiples i molt diversos col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat accedeixin al Museu. El Museu, des de les seves principals seus públiques, al Fòrum i a Montjuïc, ha dissenyat i duu el Connectem amb, un projecte educatiu de proximitat que se centra en el territori compartit amb els centres educatius més propers. La institució també vol donar veu i escoltar l’opinió dels infants, de manera que ha engegat el Consell d’Infants del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, únic òrgan d’aquestes característiques en l’ecosistema museístic català.

En paral·lel, es planteja un repte al que donar solució: si una part dels nostres públics no pot venir al Museu, pot el Museu arribar fins aquests? Si la impossibilitat d’accés a les nostres seus és física o logística, com garantim el seu accés al patrimoni natural? La resposta del Museu de Ciències Naturals de Barcelona a aquestes preguntes ha obtingut la forma de tres projectes ambulants, recursos mòbils que permeten que el Museu es desplaci fins als llocs on es troben tres col·lectius concrets, que d’una altra manera quedarien exclosos. En primer lloc, el ‘Museu Ambulant’ es dissenya per apropar les nostres col·leccions a la població reclosa de les presons catalanes. Per altra banda, el ‘Niu Volant’ planteja una versió mòbil de l’espai de ciència per a infants de 0 a 6 anys que les escoles bressol de la ciutat poden demanar en préstec. Per últim, el ‘NAT Viatger’ adapta el material natural propi de les col·leccions del Museu a les normatives sanitàries més exigents, amb l’objectiu de poder arribar a les aules hospitalàries dels centres de salut de Catalunya.