EDUNAT


 

Departament

Model educatiu


Al Museu entenem l’aprenentatge científic com el procés en el qual els alumnes canvien els seus models explicatius al voltant dels fenòmens del món. Per això, el model educatiu del Museu fomenta la pràctica educativa innovadora i de caràcter transformador de l’entorn. Un model que fomenta el diàleg entre acció, comunicació i reflexió. Es tracta d’un anar i venir entre experimentar per posar a prova les hipòtesis, reflexionar sobre les pròpies descobertes, reformular els propis models i comunicar-los.

El patrimoni del Museu de Ciències Naturals de Barcelona constitueix un ambient estimulant per a l’aprenentatge actiu. La diversitat d’objectes i fenòmens del món que hi són presents ofereixen múltiples possibilitats d’estudi, convidant a investigar-los des de diferents mirades.

En aquest context us convidem a: