EDUNAT


 

Departament

Presentació


Escola i Museu: la reflexió compartida

La base de les activitats educatives és el treball directe amb les exposicions i els objectes de les col·leccions, amb l’objectiu de promoure l’aprenentatge significatiu mitjançant:

  • La visita al Museu de Ciències Naturals de Barcelona – Parc del Fòrum, al Jardí Botànic o al Jardí Botànic Històric de Barcelona com a estímul
  • La relació ciència-societat
  • La seducció de les ciències naturals
  • La creativitat com a impuls del rigor científic
  • El treball cooperatiu entre el Museu i l’escola
  • L’acollida de la diversitat

Molt més que ciències naturals

Totes les activitats es desenvolupen a partir d’un treball en el què les competències no se cenyeixen només al saber, sinó que saber fer, saber estar i saber ser també són objecte de la feina amb els alumnes, com ho són els diferents llenguatges, els contextos socials i històrics o l’actualitat. Així, les ciències naturals esdevenen molt més que uns continguts específics per oferir múltiples visions, tantes com professionals de l’educació.

Ho fem conjuntament

La cooperació entre el Museu i l’escola és un dels eixos clau de la nostra tasca. Per tant, més enllà de l’oferta d’activitats, portem a terme projectes on el treball conjunt amb els docents permet portar a terme accions d’educació comunitària a mitjà i llarg termini.

Equip

Tècnics del Museu

Dinamització de l’activitat

El Museu té adjudicada la coordinació, gestió i avaluació de les activitats a Nusos Cooperativa. Nusos és una cooperativa dedicada a la recerca i la divulgació científiques per tal de facilitar l’accés dels ciutadans i ciutadanes al coneixement científic. Treballa en temes de recerca, d’educació ambiental, per al desenvolupament i adquisició de coneixements i en valors.