EDUNAT


Inclusió

Pla gratuïtats escolars


Concepte i Objectiu

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona, complint amb el seu objectiu estratègic de fer possible l’accés al Museu a tothom, disposa d’una línia d’ajudes socials per a escolars.

El pla estratègic del Museu de Ciències Naturals de Barcelona recull diversos objectius estratègics que tenen com a finalitat aspirar a ampliar, diversificar i consolidar els seus públics i, alhora, fer possible que tothom en tingui accés.

  • Objectiu estratègic 1.1: esdevenir un museu per a tots els públics
  • Objectiu estratègic 1.2: ser un museu inclusiu que treballi per a servir a tothom i contribueixi al canvi social. El Museu aspira a esdevenir una institució compromesa i responsable, no només ambientalment sinó també socialment. També es proposa contribuir al procés de canvi social i de lluita contra l’exclusió social ajudant els sectors més necessitats de la comunitat.

Per dur a terme aquesta tasca el Museu treballa per eliminar els obstacles a la seva participació i per això impulsa programes per incrementar-ne l’accés i promoure la inclusió social.

 

Programa d’ajudes i gratuïtats

El Museu treballa en establir un programa regular d’ajudes que sigui estable, equitatiu i estructurat. Tot seguit es presenten les diverses categories de beques i gratuïtats a les que es poden acollir les escoles:

 

Centres Escolars de Màxima Complexitat de Catalunya

Des de l’any 2009 el Museu i el Servei Família i Escola de la Generalitat de Catalunya gestionen beques per a les escoles de Catalunya (exceptuant les escoles de la ciutat de Barcelona) reconegudes com a “centre situat en zona socioculturalment desfavorida”.

El Museu assumeix cada curs el cost de les activitats dinamitzades d’un total de 50 grups, amb un màxim de 2 grups per escola.

A més, donat que la majoria d’escoles que demanen gratuïtat en les activitats tenen dificultats per assumir el cost econòmic del transport,  els centres educatius de màxima complexitat poden acollir-se a una ajuda econòmica per al desplaçament. El pressupost destinat és d’11.500€ per curs escolar.

 

Escoles de la ciutat de Barcelona

El Museu també participa en el programa de Gratuïtats del Consell d’Innovació Pedagògica (CIP) impulsat des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona).

Les  Gratuïtats CIP es defineixen a partir de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril, publicada al DOGC 6613 de 30.4.2014. Aquesta resolució, publicada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, actua com a indicador de les desigualtats socials i les diferents realitats dels centres educatius de la ciutat. També defineixen aquests centre, a partir del barem de vulnerabilitat, dictada pel Consorci d’Educació de Barcelona.

Les places que s’ofereixen a Gratuïtats CIP són sufragades per les pròpies entitats del Consell d’Innovació Pedagògica, demostrant un compromís amb de Barcelona.

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona ofereix una mitjana de 900 places gratuïtes per curs escolar.

Podeu trobar més informació de les gratuïtats CIP al següent enllaç