EDUNAT


 

Museu Ambulant-Proposta Museïtzem

Fase 3. Com funciona un museu? – Museu Ambulant

Els departaments del MCNB i les seves tasques.

Objectius

 • Introduir l’organització interna del MCNB
 • Organitzar-se en els departaments necessaris per a crear un museu al propi centre que sigui visitable pels propis interns.

Continguts

 • Les tasques dels diversos departaments del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
  • Departament d’Administració i Recursos
  • Departament de Gestió de públic
  • Departament d’Educació i activitats
  • Departament de Comunicació
  • Departament de Conservació preventiva i restauració.

Proposta de dinàmica: Els engranatges del MCNB

Es planteja conèixer els engranatges que permeten fer funcionar el museu, ja que un museu no és només una exposició, darrera hi ha uns departaments amb tasques específiques. El material d’aquest apartat es focalitza en aquestes tasques.

 1. Exploració d’idees prèvies.
 2.  Introducció de Continguts
  • Material
  • Durada estimada: 1 hora
  • Lectura dels textos relacionats i organitzats en els petits grups del cas pràctic, on cada grup pot reflexionar sobre els departaments que pensa que són necessaris per fer funcionar el museu del centre i ampliar la informació sobre les tasques del seu departament. Al MCNB treballen molts departaments diferents; per a aquest projecte, es proposa aprofundir en cinc d’aquests departaments: Administració i recursos, Gestió de Públics, Educació i Activitats, Comunicació i Conservació preventiva i restauració. El departament d’Exposicions s’ha vist en la fase anterior de la proposta, aquest s’encarrega de dissenyar i produir les exposicions.
 3. Aplicació de Continguts
  • Material: propi del Museu Ambulant i d’elaboració pròpia
  • Durada: variable
  • Els diferents grups comparteixen les reflexions entorn a les tasques de cada departament. Es defineix una proposta pròpia d’organització, basada en el referent conegut del MCNB, per a la realització del museu al propi centre i destinat als possibles visitants. Els participants es distribueixen en els diversos departaments escollits per tal de portar a terme les tasques associades a cada àmbit.

Recursos addicionals

Si voleu seguir investigant sobre les tasques de diferents departaments del MCNB, podeu visualitzar els  vídeos, elaborats en el marc del projecte Museïtzem a distància, de les entrevistes a responsables dels següents departaments: