EDUNAT


 

Museu Ambulant-Proposta Museïtzem


El Museïtzem és una proposta didàctica complementària relacionada amb el material del Museu Ambulant basada en l’apropament als museus i comprensió del seu funcionament per a l’elaboració d’una exposició museística al centre per part del mateix alumnat.

Aquesta proposta d’activitats vinculades a una petita representació de la col·lecció de Zoologia del MCNB, va més enllà de les seves seus físiques a Barcelona i pot servir per millorar el coneixement de l’alumnat sobre els museus, així com propiciar la interacció personal, provocar i generar converses fora dels temes quotidians i posar en valor la tasca dels museus.

El Museïtzem del Museu Ambulant és una alternativa educativa per als grups que no poden desplaçar-se físicament al Museu i ha estat creada per a desenvolupar de manera autònoma a partir del material en préstec.

Els Objectius de la proposta són:

 • Donar a conèixer la institució museu emprant el MCNB com a model, des del projecte museogràfic fins al seu funcionament intern;
 • Esdevenir una eina innovadora per a treballar els continguts de ciències naturals
 • Promoure l’adquisició de nous coneixements mentre es dissenya i es realitza una exposició
 • Fomentar noves competències definint l’organització i tasques associades a una exposició i posar en valor el museu com a espai (eina) per aprendre.

Aquesta proposta es divideix en tres fases de desenvolupament que contenen uns objectius, una proposta de treball i uns materials relacionats segons el cicle d’ensenyament aprenentatge basat en una exploració d’idees prèvies (EIP) seguida d’una recerca o informació sobre el tema concret, a mode d’introducció de continguts (IC), per acabar estructurant (E) en alguns casos o, en d’altres, aplicant (A) els coneixements adquirits a l’exposició o museu del centre educatiu.

Pel que fa a la metodologia d’aquestes propostes de treball, s’expliquen idees i opcions de maneres de fer que pretenen servir d’orientació per al personal docent a l’hora de desenvolupar les tasques que poden adaptar-se alterant l’ordre de les fases i/o la seva durada en funció de les necessitats i interessos del grup que hi participa.

El material de treball consisteix en un recull de documents i imatges, a més de suport audiovisual complementari que trobareu agrupades segons les diferents fases del projecte.

El Museïtzem del Museu Ambulant s’estructura en quatre fases:

 1. Què és un museu? Reflexionarem entorn els museus i la seva funció en la societat. Per inspirar-nos, descobrirem com és l’exposició Planeta Vida, què ens explica i quins recursos fa servir
 2. Fem una exposició? Treballem en grups per a realitzar el propi museu al nostre centre penitenciari.
 3. Com funciona un museu? Coneixerem com s’organitza el MCNB en departaments i quines tasques tenen.
 4. Inauguració de l’exposició.

Els materials didàctics per treballar el projecte són d’accés lliure i els trobareu disponibles seguint l’ enllaç de cada fase i a través del menú lateral d’aquest espai web.

Els continguts que es treballen al llarg del projecte són:

 • Funcions i rol d’un museu.
 • L’espai expositiu i recursos museogràfics del MCNB.
 • Organització dels departaments del MCNB.
 • Continguts treballats a l’aula (segons els interessos de cada centre)

El projecte Museïtzem! neix d’una col·laboració d’alumnat d’ESO de l’Escola Augusta de Barcelona i el MCNB l’any 2018, en què l’escola va demanar consell al museu per a la realització d’una exposició al centre; el material a exposar es basaria en tots aquells continguts que l’alumnat de 1r d’ESO estava treballant a l’assignatura de Ciències Naturals. Fruit d’aquesta col·laboració, el projecte proposa a l’alumnat participant aprofundir en la museografia de l’exposició Planeta Vida i conèixer de primera mà el funcionament intern del museu, amb l’objectiu de transferir tots aquests coneixements al museu del centre educatiu.

Les experiències realitzades amb els instituts fins ara reporten la transversalitat de la proposta, ja que a partir de continguts propis de ciències naturals, ha permès treballar altres disciplines, com les matemàtiques o les llengües i afavorir així el treball per a l’assoliment de les competències transversals, és a dir les personals i socials a més de les digitals.

El material didàctic es presenta tot en català, fet que permet treballar les habilitats de comprensió oral, escrita i lectora en aquesta llengua o bé en castellà o altres llengües estrangeres en tot el projecte a través de les converses o recerques.

Es poden veure vídeos d’entrevistes i llegir textos en llengua anglesa a la web de l’ICOM i altres. A més, es pot fomentar la pràctica de l’anglès o el francès si es decideix adaptar els continguts del museu a les persones que parlen aquestes llengües, treballant en una traducció del material complementari.

Compartim experiències

Aquest és un espai destinat a compartir el procés realitzat per als Centres participants d’aquesta proposta i el resultat museístic al vostre centre.

Podem incloure imatges, descobertes, aprenentatges, comentaris, objectius, valoració per part dels participants de la proposta, etc. Ens podeu fer arribar les vostres experiències escrivint-nos a: edunat@bcn.cat i les inclourem en aquest espai.