EDUNAT


 

Museu Ambulant-Proposta Museïtzem

Fase 2. Fem una exposició? – Museu Ambulant


Objectius

 • Treballar els conceptes clau de la producció d’una exposició: el què i el com.
 • Reflexionar entorn les eines d’aprenentatge que ens ofereix el museu.
 • Triar els recursos que es faran servir per a l’exposició del centre i el seu guió.

Continguts

 • Concepte de l’alumnat sobre les eines d’aprenentatge en un museu.
 • Introducció al llenguatge museogràfic (guió d’una exposició i recursos museogràfics).
 • Reflexió i debat entorn al llenguatge museogràfic.

Proposta de dinàmica:

  1. Exploració d’Idees Previes:
   • Material: Material del Bagul i/o maleta
   • Durada estimada 30-60 minuts
   • És convenient començar amb un reconeixement inicial del material que ofereix el Museu Ambulant. Es pot oferir el bagul i/o la maleta al grup per a què en faci una auto-descoberta, disposant els materials repartits per l’espai de l’aula i convidant a l’alumnat a observar i manipular lliurement el material. La durada podria ser de 30 minuts a 1 hora. Es planteja al grup que proposin idees de com farien una exposició amb aquest material. Com a l’anterior fase, començar fent una conversa permet compartir experiències i detectar interessos, així com enllaçar-ho amb les reflexions prèvies: Creieu que és un museu això, segons el què hem comentat abans? Què li falta? Què es pot explicar amb aquesta col·lecció? Com l’organitzaríeu? Com classificaríeu el material? En quin espai ho faríeu? En quin ordre el col·locaríeu? Hi afegiríeu material addicional? Quin seria aquest material? Quin títol hi posaríem? Per a qui seria aquesta exposició?Després de fer una observació acurada del material, el grup hauria de poder concloure que el material del bagul ens parla de la classificació dels animals, mentre que la maleta ‘Construccions i constructors’ ens explica diferents maneres de viure dels animals; així mateix, es poden adonar que qui ha dissenyat aquest material s’ha plantejat les mateixes preguntes abans.
  2. Introducció de Continguts:
   • Material:
   • Durada estimada: 1-2h
   • Es proposa la visualització del vídeo “Descobrim Planeta Vida” en què coneixerem l’exposició permanent del MCNB de la mà de la directora del museu, Anna Omedes.  Després de veure el video s’estableix un conversa amb el grup entorn: Quines idees transmet l’exposició Planeta Vida? Quins recursos museogràfics utilitza Planeta Vida per explicar les idees? Es proposa ampliar la reflexió fent un recerca a partir del document d’introducció de continguts que us servirà per treballar els conceptes clau en la producció d’una exposició: el què i el com, reflexionar entorn les eines d’aprenentatge que ens ofereix el museu i reflexionar sobre els recursos que es faran servir per a l’exposició del centre i el seu guió.

3. Aplicació

Durada recomanda:  En funció de les necessitat de producció de l’exposició.

Un cop feta aquesta recerca, el grup hauria de ser capaç de dissenyar la seva pròpia exposició. Decidir quins continguts vol explicar amb el material del museu ambulant, definir el guió i el títol de l’exposició, seleccionar quins recursos museogràfics es volen (i poden) fer servir. Hauran de plantejar el guió i el llenguatge museogràfic de la seva exposició.

Aquesta fase pot ser treballada amb una mirada multidisciplinar sumant a docents de diferents assignatures. Per exemple, es pot treballar en la producció de recursos museogràfics des d’assignatures com tecnologia o plàstica, la correcció dels escrits de l’exposició es pot treballar també des d’assignatures de llengua… en podeu fer tantes mirades com necessitats sorgeixin al llarg del procés de disseny de l’exposició.

Recursos addicionals

Si voleu seguir investigant sobre el plantejament museogràfic de l’exposició Planeta vida, podeu explorar-la a través de la visita virtual i llegir més sobre els recursos museogràfics en el següent enllaç:

https://museuciencies.cat/el-nat/les-seus/museu-de-ciencies-naturals-de-barcelona/exposicio-planeta-vida/.

A més, també podeu llegir aquest article sobre la museografia de Planeta Vida, publicat a Revista de museología, nº. 64 (2015), p. 82-97: https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/377721/Ferragut_2015.pdf.