EDUNAT


 

Museu Ambulant-Proposta Museïtzem

Fase 4. Inauguració de l’exposició – Museu Ambulant


Objectius

  • Inaugurar l’exposició fent funcionar els diferents engranatges: comunicació, gestió de recursos, programació i execució d’activitats, gestió de públics…
  • Compartir els coneixements adquirits al llarg del projecte.

Proposta de dinàmica

  • Material: propi del Museu Ambulant
  • Durada: variable

El museu es pot inaugurar al moment en què l’exposició ja està dissenyada i muntada i tots els esdeveniments entorn preparats. És recomanable donar-li la importància adequada al projecte, no només per les persones que n’han format part, sinó també de cara a la resta de persones del centre. Es pot organitzar un acte d’inauguració i presentació en una data assenyalada (final de curs, Nadal, etc.)

Heu elaborat el guió i el recursos museogràfics de la vostra exposició? Com el difondreu? Quines activitats organitzareu?  A qui convidareu? Quins recursos necessitareu i com els aconseguireu? Recollireu informació sobre grau de satisfacció del públic? I el vostre?