EDUNAT


 

Algunes xifres sobres sobre les activitats escolars del curs 21-22

El parèntesi en l'atenció a grups escolars ens permet treballar amb les dades del curs que tot just deixem enrere i oferir-vos-en les principals conclusions.
29 de juliol de 2022

El Departament d’Educació i Activitats no s’atura durant l’estiu! El parèntesi en l’atenció a grups escolars ens permet treballar amb les dades del curs que tot just deixem enrere. A continuació us oferim les principals conclusions d’aquest anàlisi:

Més activitats que mai i un curs fortament presencial

Durant el curs escolar 21-22, hem realitzat un total de 725 activitats escolars. Aquesta xifra se situa molt per sobre de les 489 activitats realitzades durant el curs 20-21 suposant un increment del 48%. No es tracta d’un fet estrany, tenint en compte que el curs passat tingué uns inicis especialment incerts a causa de la pandèmia. Però si fem la comparació amb el curs 18-19, seguim parlant d’un fort increment del 29%. No fem comparativa amb el curs 19-20 ja que es tracta d’un curs que va quedar escapçat entre març i juny a causa del confinament i el tancament d’escoles i museus.

El número de persones que han pogut gaudir d’aquest curs d’activitat escolar és de 16.864 (15.368 alumnes i 1.496 docents). Novament són xifres que se situen per sobre de les obtingudes en el curs 20-21 (increment del 54%) i en el curs 18-19 (increment del 17%).

De les 725 activitats esmentades, tan sols 10 (1,38%) han estat desenvolupades per canals telemàtics. Una àmplia majoria de l’activitat s’ha dut a terme, per tant, de manera presencial. Aquesta presencialitat s’ha repartit entre les diferents seus del Museu (82,73%) i les instal·lacions dels centres educatius participants (15,88%), prenent un format d’activitats a domicili.

Una oferta i demanda diversa i complementària

L’oferta per a centres escolars del Museu és completa i no deixa cap nivell educatiu al marge. Els resultats de l’anàlisi del curs 21-22 confirmem que existeix demanda per a tots aquests nivells ja que no hi identifiquem cap absència, des d’educació infantil fins a estudis post-obligatoris.

Els nivells amb major demanda han estat, per aquest ordre: 3r EP (99 activitats), 4t EP (90 activitats), 2n EP (76 activitats), P4 (74 activitats) i 1r EP (58 activitats). Són destacables les xifres dels grups de P2 (18 activitats), 4t d’ESO (28 activitats), Universitaris (18 activitats) i Cicles Formatius (15 activitats), en tractar-se de nivells educatius que habitualment són difícils d’atreure als Museus.

En termes generals, aquest curs 21-22 hem experimentat un increment en la demanda en Educació Primària i Infantil i una certa davallada en Educació Secundària i Post-obligatòria.

La proposta educativa del Museu s’estructura en una doble oferta. D’una banda planteja una oferta regular d’activitats (activitats de durada compresa entre 1 i 3 hores), però també preveu la possibilitat de dur a terme projectes singulars, de mitja o llarga durada, que permeten desenvolupar un treball de major profunditat amb els centres escolars participants. En aquest sentit, les 725 activitats esmentades es divideixen de la següent manera: 570 activitats d’oferta regular i 155 activitats de projectes singulars. Aquesta distribució ens permet parlar d’una bona consolidació dels esmentats projectes singulars en el marc del treball Escola – Museu.

Les activitats d’oferta regular més demandades són, per aquest ordre, ‘La natura al nostre abast‘ (102 activitats), ‘Històries de pol·len‘ (67 activitats), ‘Ens mirem la barreja?‘ (56 activitats), ‘Recerca a Hipàcia‘ (55 activitats) i ‘Sents el bosc?‘ (43 activitats).

Les noves propostes de la nostra oferta regular han tingut una bona acollida. D’una banda, ‘Sota les branques‘ (10 activitats) ens ha permès recuperar els grups d’Educació Infantil al Jardí Botànic, mentre que ‘Tornem a les arrels?‘ (12 activitats) ha dut grups de Secundària a conèixer el Terrat Viu del Museu. A més a més, durant aquest curs, el Museu ha acollit l’exposició itinerant ‘Piribus. Viatge al cor dels Pirineus‘ i 11 grups escolars l’han pogut visitar amb la dinamització de l’equip educatiu.

Les activitats adreçades a nivells educatius post-obligatoris i professionals de la docència han mantingut un bon número de reserves i consoliden l’interès en el model pedagògic i la manera de plantejar l’aprenentatge de les ciències naturals del Museu: ‘Com fem el Niu?‘ (21 activitats), ‘Ampliem els límits?‘ (3 activitats).

Per la seva banda, els principals projectes singulars desenvolupats durant aquest curs han estat: la quarta edició del ‘Connectem amb‘ al Jardí Botànic de Barcelona, la novena edició del ‘Connectem amb‘ al Museu del Fòrum, els projectes de mitja durada ‘Patchowrk evolutiu‘ i ‘Museïtzem‘, els projectes en col·laboració ‘(in)visibles i (o)cultes‘ i ‘Coneguem el Parc de Diagonal Mar‘, la proposta ApS ‘Mirades compartides‘, i el projecte ambulant adreçat a escoles bressol ‘El Niu Volant‘.

Es recupera la presència d’escoles i instituts de fora de Barcelona

Si analitzem el municipi d’origen de les escoles i instituts amb què hem treballat durant aquest curs, observem una major diversitat respecte el curs passat. Hem recuperat, en bona part, la presència habitual dels centres educatius de fora de Barcelona si bé encara no s’ha recuperat el percentatge previ a la pandèmia.

Si fem l’anàlisi a nivell de districtes municipals propers i de municipis veïns a les seus del Museu, obtenim que les escoles i instituts de proximitat representen el 15% de l’oferta regular i el 66% de les sessions dels projectes singulars. Aquestes xifres són inferiors si les compares amb les del curs 20-21, on la proximitat va guanyar quota a causa de la pandèmia i les seves restriccions.

Alt grau de satisfacció

El formulari de valoració que es fa arribar a tots els docents posen de manifest un alt grau de satisfacció en referència a les activitats realitzades. Durant el curs 21-22 hem pogut recollir les respostes en un 44% dels casos (319 formularis emplenats).

La mitjana de les qualificacions avaluades se situa en un 5,35 sobre 6 i es tracta d’una xifra molt similar a l’obtinguda en cursos anteriors.

Si ens fixem en els diversos ítems avaluats pel professorat, obtenim les següents puntuacions: Metodologia emprada (5,33 sobre 6), Grau de connexió de l’alumnat (5,08 sobre 6), Paper de les educadores (5,54 sobre 6), Materials i ús del patrimoni (5,4 sobre 6), Espai (5,47 sobre 6), Acompliment d’expectatives (5,29 sobre 6).

Destaquem quatre dels comentaris qualitatius més significatius que hem extret de l’esmentat formulari:

“Valorem molt positivament l’activitat, ha sigut una experiència significativa, manipulativa i vivencial.”

“L’organització i la capacitat didàctica, el treball en grup, la pregunta oberta a l’activitat, la ràtio educadores-alumnes és el que valorem més positivament.”

“S’han adaptat els coneixements al nivell de l’alumnat i s’ha sabut captar l’atenció d’aquest.”

“És molt motivador per a l’alumnat poder posar en pràctica allò que hem treballat a l’aula.”

En l’esmentat formulari es demana als i les docents que sintetitzin l’experiència en només 3 paraules. Aquest és el núvol de paraules obtingut:

Tanquem, així doncs, un curs escolar ben profitós, amb uns resultats superiors als del curs passat i també als del darrer curs previ a la pandèmia.

Tot agraint, un cop més, la confiança dipositada per escoles i instituts, desitgem que el 22-23 mantingui aquesta dinàmica i que puguem seguir fent créixer el treball Escola – Museu.

__

Documentació de referència

La informació continguda en aquesta notícia ha estat redactada en base als següents documents i dades:

  • Recull de dades sobre activitats escolars del curs 2021-2022 – enllaç.
  • Recull de dades sobre activitats escolars del curs 2020-2021 – enllaç.
  • Recull de dades sobre activitats escolars del curs 2018-2019 – enllaç.