EDUNAT


 

Museïtzem!

Fase 1. Què és un museu?


Objectius

  • Introduir el projecte i el seu objectiu principal: fer un museu al centre!
  • Fomentar la reflexió entorn la funció dels museus i el seu rol en la societat.

Continguts

  • Concepte de l’alumnat sobre els museus.
  • Definició de museu.
  • Rol i funció dels museus.
  • Reflexió i debat entorn el món dels museus.

Proposta de dinàmica: Com definiríeu el concepte “museu”?

Comencem! Us proposem iniciar el projecte a partir d’un encàrrec que el mateix equip educatiu del MCNB planteja a l’alumnat: crear el seu propi museu al centre educatiu participant en el projecte Museïtzem.  

En aquesta primera fase del projecte explorarem que són els museus. 

Vídeo encàrrec 

 

Després de l’encàrrec del equip educatiu del MCNB comença el treball a l’aula a partir dels materials facilitats a continuació.

Exploració d’Idees Prèvies (EIP): Es mostren diverses imatges de museus d’arreu i es proposa al grup fer una conversa sobre les seves idees i experiències entorn els museus.

Es fan petits grups de treball i es proposa a cadascun que redacti una definició de museu, basant-se en les pròpies idees i experiències.

Introducció de continguts (IC): S’entrega a cada grup un dels recursos següents (article, entrevista, notícia i presentació). Es demana a cada grup que llegeixi el seu document; al final de cada un hi ha una pregunta per provocar la reflexió i el debat entre els membres del grup. L’objectiu d’aquest material és fer aflorar aspectes que potser no han sorgit a l’exploració d’idees prèvies.

Estructuració dels continguts (EC): Cada grup comparteix les seves idees sobre el seu recurs amb la resta de grups.

Amb les aportacions de tots els petits grups s’elabora una definició consensuada de museu. Aquesta definició pot servir com a punt de partida per les reflexions que culminaran en la creació del seu propi museu. 

Comunicació amb el museu. Es fa arribar la definició de museu consensuada  a les educadores del MCNB, podeu emprar l’eina de treball col·laboratiu per fer-ho. 

Recursos addicionals

Si us ha interessat la reflexió sobre el rol i les funcions dels museus i la definició del concepte, podeu consultar els següents recursos: