EDUNAT


 

Museïtzem a distància!

Fase 1. Què és un museu?


Objectius

 • Introduir el projecte i el seu objectiu principal: fer un museu al centre!
 • Fomentar la reflexió entorn la funció dels museus i el seu rol en la societat.

Continguts

 • Concepte de l’alumnat sobre els museus.
 • Definició de museu.
 • Rol i funció dels museus.
 • Reflexió i debat entorn el món dels museus.

Proposta de dinàmica: Com definiríeu el concepte “museu”?

 1. Comencem! Us proposem iniciar el projecte a partir d’una connexió telemàtica entre l’alumnat participant i l’equip educatiu del MCNB. En aquesta trobada, les educadores del museu, en col·laboració amb les persones docents participants,  faran l’encàrrec a l’alumnat i presentaran el projecte i les seves fases.
 2. Després de la connexió telemàtica continua el treball autònom a l’aula a partir dels materials facilitats a continuació.
 3. Exploració d’Idees Prèvies (EIP): Es mostren diverses imatges de museus d’arreu i es proposa al grup fer una conversa sobre les seves idees i experiències entorn els museus.
  1. 20_F1_què és un museu (6) material alumnat
  2. 20_F1_Que es un museu_Preguntes suggeridores
 4. Es demana de fer petits grups de treball i a cada un se’ls proposa que redactin una definició de museu, basant-se en les pròpies idees i experiències.
 5. Introducció de continguts (IC): S’entrega a cada grup un dels recursos següents (article, entrevista, notícia i presentació). Es demana a cada grup que llegeixi el seu document; al final de cada un hi ha una pregunta per provocar la reflexió i el debat entre els membres del grup. L’objectiu d’aquest material és fer aflorar aspectes que potser no han sorgit a la primera part.
  1. 20_F1_Que es un museu_Entrevista Guillermo Fdez
  2. 20_F1_Que es un museu_Maria Palau
  3. 20_F1_Que es un museu_Meteorit
  4. 20_F1_què és un museu_origen
 6. Estructuració dels continguts (EC): Es proposa que cada grup comparteixi les seves idees sobre el seu recurs amb la resta de grups.
 7. Es demana si ara canviarien una mica les seves definicions de museu o hi afegirien alguna cosa.

Recursos addicionals

Si us ha interessat la reflexió sobre el rol i les funcions dels museus i la definició del concepte, podeu consultar els següents recursos: