EDUNAT  • Vídeo ‘Com conservem les col·leccions del Museu (2). Les col·leccions de geologia i paleontologia’ – enllaç.
  • Guia de roques. Coneixements bàsics i activitats didàctiques*: editada pel Departament de Petrologia del Museu, aporta recursos a tots aquells professionals de la educació que vulguin incorporar en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge continguts conceptuals i procedimentals relacionats amb aquesta ciència.
    • Guia de roques – enllaç.
    • Complements d’activitats didàctiques – enllaç.

* Al setembre s’editarà una versió revisada i ampliada d’aquesta guia!