EDUNAT


 

Mapa – Em roda el cap!

9 de juny de 2000

Mapa d’ubicació de plantes i pistes:

Mapa de las ubicaciones de plantas i pistasLocation map of plants and clues:

Veieu el mapa massa petit? Gireu el mòbil i poseu-lo en posició horitzontal!

Veis el mapa demasiado pequeño? Girad el móvil y ponedlo en posición horizontal!

Do you think the map is too small? Turn the phone around and place it in a horizontal position!

Pista 1 – Pista 2 – Pista 3 – Pista 4 – Pista 5 – Pista 6 – Pista 7 – Pista 8

Tornar a la pàgina principal del joc.

Volver a la página principal del juego Return to the main page of the game.