EDUNAT


 

Els ODS a les activitats educatives del Museu

Des del Departament d’Educació i Activitats del Museu de Ciències Naturals hem analitzat la nostra programació educativa amb l’objectiu de destacar quins són els ODS que treballem de forma implícita en les nostres activitats i projectes.
4 d'octubre de 2022

L’any 2015 l’Organització de les Nacions Unides va fixar 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb la intenció de fer-los acomplir arreu del món abans del 2030. Es tracta d’objectius globals per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per tothom. Aquests objectius es poden separar en les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i ambiental.

Per tal d’assolir aquests objectius el 2030, totes les persones, institucions i entitats han de contribuir-hi en la mesura del possible i des del punt de vista propi.

És per aquest motiu que des del Departament d’Educació i Activitats del Museu de Ciències Naturals hem analitzat la nostra programació educativa amb l’objectiu de destacar quins són els ODS que treballem de forma implícita en les nostres activitats i projectes.

Un dels objectius del Museu és transformar la societat i mantenir una funció educativa, per això l’eix central de les nostres activitats, projectes i accions és  l’educació de qualitat, objectiu 4 dels ODS. Les activitats dissenyades per l’Equip Educatiu es basen en un model educatiu propi que té en compte totes les fases necessàries per dur a terme un bon cicle d’ensenyament i aprenentatge a qualsevol edat. A més a més, creiem necessari poder compartir aquest model i aquesta manera de treballar amb altres professionals de l’educació i, d’aquesta manera, reflexionar conjuntament.

L’educació de qualitat també passa per la formació constant de les persones que formen part del Departament i per la revisió i valoració de totes les activitats i projectes que duem a terme. Aquestes valoracions ens ajuden a millorar en diversos aspectes relacionats amb altres ODS com són la inclusió de gènere o la reducció de les desigualtats, fent que les activitats i els projectes arribin a tots els públics i que, sense posar el focus en l’educació de qualitat, no podríem realitzar tal i com ho fem.

Al llarg del temps, hem anat fent un anàlisi sobre la igualtat de gènere en les nostres activitats, d’aquesta manera hem potenciat l’objectiu 5: igualtat de gènere. L’anàlisi en clau de gènere que hem fet de les activitats ens ha permès afegir noves referents femenines que han donat visibilitat a dones científiques. També hem potenciat que l’alumnat que participa en les nostres activitats i projectes hagin conversat amb diverses dones científiques.

A més a més, des del curs 2019-2020 hem incorporat, en els formularis de valoració de les activitats, indicadors amb perspectiva de gènere i n’hem analitzat els resultats. D’aquesta manera les nostres activitats i projectes a més a més de seguir un model educatiu propi, també incorporen la perspectiva de gènere amb referents femenins i mantenen una perspectiva feminista en la manera de desenvolupar-les.

Com a Museu, tenim una voluntat transformadora i entenem que aquesta no pot ser possible si no s’arriba a un públic divers en edat, gènere, classe, situació socioeconòmica, etc. En aquesta línia entenem l’objectiu 10: reducció de les desigualtats, tot vetllant perquè les nostres activitats siguin inclusives per a tots els públics. És per això que tenim un pla de gratuïtats escolars, oferim activitats a través de la plataforma Apropa Cultura, col·laborem amb centres educatius de proximitat a les nostres seus mitjançant el projecte Connectem amb…, i fins i tot, tenim propostes ambulants que ens permeten fer arribar el Museu a aquells col·lectius que no poden arribar fins a nosaltres. En aquest sentit trobem el Nat Viatger (adreçat a infants i adolescents hospitalitzats), el Museu Ambulant (adreçat a centres penitenciaris) i el Niu Volant (adreçat a l’alumnat de les escoles bressol). Creiem que aquesta manera d‘apropar-nos a tots els col·lectius va també de la mà del nostre principal ODS, l’educació de qualitat.

De manera freqüent ens aliem amb altres institucions i entitats per a dur a terme projectes educatius singulars seguint l’objectiu 17: aliances per a assolir els objectius. És el cas, per exemple, d’aquest projecte que ens ha dut a treballar amb diverses associacions veïnals, un centre escolar proper i Parcs i Jardins per un objectiu comú: posar sobre la taula la vàlua ambiental del Parc de Diagonal Mar.

Les activitats que duem a terme al Museu es lliguen amb el propi Patrimoni que alberguem, però sovint utilitzem altres materials de suport per ampliar la informació. En la mesura del possible els materials que utilitzem són reutilitzables i en cas contrari, són reciclables. Malgrat això, seguim treballant per poder millorar respecte l’objectiu 12: producció i consum responsables.

El contingut i la temàtica de les activitats i els projectes és molt divers, però tot gira entorn de les ciències naturals i per tant amb les nostres activitats parlem d’un coneixement sobre l’entorn natural que posa en valor i és la llavor per poder treballar amb més profunditat els següents ODS: objectiu 13: l’acció climàtica; objectiu 14: la vida marina; objectiu 15: la vida terrestre; objectiu 11: les ciutats i les comunitats sostenibles. Tots aquests objectius els podem relacionar amb aquells temes que tractem en el desenvolupament dels projectes i activitats i en molts casos són la base de futures accions i desenvolupament que es poden dur a terme als centres educatius o com a accions personals.

En aquesta imatge reflectim quins ODS estan presents en el nostre dia a dia i com els entenem en la seva aplicació: