EDUNAT


 

T’ho esperaves?

Estratègies naturals en un món canviant

Descripció:

De quina manera el medi forma part d’un ésser viu? Com sobreviure en infinitat de condicions del medi diferents? Totes les estratègies són possibles?

Partint de l’escultura com a eina per representar idees, d’una banda, centrem la mirada a l’entorn per elaborar el concepte de medi (espai, relacions, factors ambientals) a través de la identificació i categorització dels factors biòtics i abiòtics que el formen. D’altra banda, focalitzem l’atenció sobre els éssers vius: per què aquest ésser viu és com és? Centrant-nos en la col·lecció del MCNB, busquem entre les espècies exposades possibles estratègies que els permeten viure en condicions diverses. Quines adaptacions tenen els éssers vius per respondre als diversos factors del medi?

Finalment, traduïm les nostres idees en forma d’escultura amb la intenció que, amb un nou llenguatge, els alumnes sintetitzin i reestructurin les seves idees.

Objectius:

 • Identificar i categoritzar els diferents components d’un medi i representar la seva variabilitat.
 • Identificar estratègies dels éssers vius per viure en el medi.
 • Integrar els conceptes de necessitat i atzar com un component inherent als fenòmens naturals.
 • Proposar situacions problemàtiques, obertes i complexes que requereixen manejar la incertesa per entendre-les.

Continguts:

 • Concepte de medi i els seus components.
 • Caracterització i representació de la variabilitat del medi.
 • Interpretació de la funció de relació com a la capacitat dels organismes de captar estímuls externs i interns i generar respostes.
 • La complexitat de la interacció medi-ésser viu.

Competències que es treballen:

 • Mobilitzar estratègies cap a una ciència interpretativa i deductiva que ajudi a entendre els processos.
 • Desenvolupar la conversa com a eina per a la construcció de coneixement.
 • Aprendre a treballar de manera autònoma per aconseguir visualitzar els models mentals de cada alumne.
 • Ser capaç d’integrar diversos factors per abordar situacions complexes.

Observacions:

Durant les 3 h de l’activitat es farà una pausa de 20 minuts per esmorzar.

En algunes dinàmiques de l’activitat el grup classe es divideix en dos grups que treballen per separat, cada un amb una educadora. Alhora, cada un dels dos grups, es divideix en petits grups de treball cooperatiu.

Recordeu que les activitats dinamitzades per l’equip educatiu no comporten la visita de tot l’espai del Museu de Ciències Naturals de Barcelona – Parc del Fòrum ni del Jardí Botànic. Podeu visitar-lo lliurement i gratuïtament el mateix dia abans o després de l’activitat. Sol·liciteu-ho en el moment de fer la reserva.

Referent a l’horari de l’activitat: Les activitats didàctiques del MCNB estan dissenyades i realitzades per l’equip educatiu segons criteris pedagògics, per fomentar la participació activa, i l’aprenentatge significatiu individual i col·lectiu. Cada activitat pren sentit com a experiència educativa quan es disposa del temps necessari per dur-la a temps amb qualitat. Si, per motius aliens al MCNB, l’horari d’arribada o marxa del grup obligués a escurçar la durada de l’activitat en més d’un terç, l’equip educatiu es reserva el dret a anul·lar-la sense dret a retorn del pagament.

Referent al procés de reserva i pagament: Un cop feta la reserva, cal efectuar el pagament dins d’un termini de 15 dies. Més enllà d’aquest termini, la reserva quedarà anul·lada.

Per Informació i Reserves:

Cal trucar al telèfon 93.256.22.20 de dilluns a divendres de 9 h a 13 h o posar-vos en contacte per e-mail al correu: activmuseuciencies@bcn.cat

 

Fer una reserva


Tancar

Cal fer la reserva amb antelació enviant el formulari de sol·licitud de visita.

També podeu trucar al 932 562 220 o enviar un correu electrònic a activmuseuciencies@bcn.cat

Pots consultar la nostra “Política de protecció de dades” a les Notes legals del nostre web.

Dades de contacte

Quan vols realitzar l'activitat?

L’ompliment d’aquest formulari en cap cas indica que s’ha realitzat la reserva en ferm. El Servei d’informació i Reserves es posarà en contacte amb vosaltres per fer confirmar la reservar i tramitar el pagament.

També et pot interessar

Veure totes les activitats

Cerca ampliada

Per centres

Laboratori de Natura
Al centre educatiu
Centre Martorell d'Exposicions
Museu de Ciències Naturals - Parc del Fòrum
Jardí Botànic

Per activitats

Visita dinamitzada
Visita lliure
Projecte singular
Joc online
Apropa Cultura
Activitat dinamitzada
Escolab

Per nivell educatiu

Col·lectius Apropa Cultura
Casals de 3 a 6 anys
Docents i col•lectius interessats en didàctica
ED. Infantil - Escola Bressol
Tots els nivells
ED. Infantil - I5 (recomanat només pel 1r trimestre)
Batxillerat
Casals a partir de 7 anys
ED. Infantil - I3
ED. Infantil - I4
ED. Infantil - I5
1r de Primària
2n de Primària
3r de Primària
4t de Primària
5è de Primària
6è de Primària
1r Eso
2n Eso
3r Eso
4t Eso
ESPO
Universitaris
Formació d'adults