EDUNAT


 

Què ha donat de sí el curs escolar més incert?

El curs 2020-2021 ja ha finalitzat i en aquesta entrada n'analitzem les dades principals.
12 d'agost de 2021

El curs 2020-2021 ja és història i ha arribat el moment de mirar enrere i analitzar-lo per poder-lo avaluar des de la perspectiva del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Les dades que s’han utilitzat per a extreure conclusions i escriure aquesta notícia es poden consultar en diversos enllaços al final d’aquesta publicació.

Fent una mica de memòria, les nostres expectatives i projeccions, prèvies a l’inici de curs i després de fer una enquesta a docents, no eren massa optimistes. Però la realitat ha demostrat que estàvem equivocats i que el curs escolar més incert de la història ha resultat ser prou normal al Museu.

Anem a pams:

Normalitat creixent

Si ens fixem en el número d’activitats realitzades, comprovem que es manifesta un creixement sostingut en el temps, trimestre rera trimestre. A mesura que el curs escolar es normalitzava a les escoles, s’incrementava la demanda per a realitzar activitats amb el Museu:

Val a dir que durant el transcurs del tercer trimestre, la demanda ha superat l’oferta i no s’ha pogut oferir plaça per poder dur a terme activitat dinamitzada al Museu.

El curs escolar ha acabat amb un total de 489 activitats i gairebé 11.000 participants, entre alumnes i docents, unes xifres que, sincerament, no esperàvem assolir i que, malgrat tot, no s’allunyen excessivament de les de cursos anteriors. Si les comparem amb les xifres del curs 2018-2019 (no ho podem fer amb el curs passat perquè escola i museu van haver de tancar entre març i juny), observem que el número d’activitats del curs 2020-2021 suposa el 87% de les realitzades el curs 2018-2019, mentre que la mateixa comparació en referència al número total de participants es situa una mica per sobre del 75%:

És important afegir que les xifres finals d’aquest curs 2020-21 haurien estat encara superiors, si tenim en compte que s’han produït un total de 86 anul·lacions, la major part de les quals s’han degut a confinaments o restriccions en la mobilitat a causa de la Covid 19. Les anul·lacions en aquest darrer curs han estat significativament superiors que en cursos anteriors.

Una oferta per a tots els nivells que casa amb la demanda

Si observem el detall de les activitats realitzades en funció del nivell educatiu veurem que totes elles, sense excepció, des de P2 a estudis universitaris, han tingut demanda i s’han pogut dur a terme.

Els nivells educatius amb major impacte en la nostra oferta són, per aquest ordre: 1r d’ESO (63 activitats), 1r de Primària (53 activitats), 6è de Primària (44 activitats), 3r de Primària (42 activitats) i P4 (39 activitats).

Els estudis post-obligatoris mostren un creixent interès en l’oferta educativa del Museu i representen prop d’un 10% del total de les activitats realitzades (el curs 2018-2019 no arribaven al 5% del total). En aquest sentit, el plat fort per a aquest nivell educatiu el trobem en les activitats de didàctica de les ciències.

La proposta educativa del Museu, a banda de l’oferta regular d’activitats, també preveu la possibilitat de dur a terme projectes singulars, de mitja o llarga durada, que permeten desenvolupar un treball de major profunditat amb els centres escolars participants. En aquest sentit, les 489 activitats esmentades es divideixen de la següent manera:

Un dels espais amb major demanda a nivell d’oferta regular ha estat el Niu de Ciència, que suposa un terç del total. Aquesta dada posa de manifest la importància de treballar les ciències naturals amb la petita infància i confirma l’encert del Museu, ara fa 10 anys, d’apostar per un espai exclusiu pel 0-6.

Curs fonamentalment presencial

L’estiu de 2020, el Departament d’Educació va incorporar a l’oferta educativa una sèrie d’activitats telemàtiques i a domicili que prevèiem que podrien suplir les dificultats i restriccions en els desplaçaments de les escoles i instituts fins a les seus del Museu. Amb aquesta mesura, volíem evitar que el treball Escola-Museu quedés aturat a causa de la pandèmia.

Contra els nostres pronòstics, l’anàlisi de les dades evidencia que, malgrat tot, la presencialitat al Museu ha estat el format majoritari, amb molta diferència:

Observem, a més a més, que la presencialitat assoleix un pes creixent a mesura que el curs anava avançant.

Malgrat la victòria incontestable de la presencialitat enfront de la resta de formats, totes les propostes noves, telemàtiques i a domicili, que acompanyaven i complementaven l’oferta, han tingut sortida i han pogut ser dutes a terme i ser testejades.

És interessant també contrastar aquesta informació amb la del curs 2018-2019. Observem que, abans de la pandèmia, la presencialitat era encara molt més aclaparadora: la via telemàtica no existia i les activitats a domicili es limitaven a certs projectes educatius de proximitat:

Major participació de centres propers

Com era d’esperar i a causa de les restriccions en la mobilitat, el curs 2020-21 presenta unes xifres que demostren un major impacte en centres educatius de la ciutat de Barcelona.

Pel que fa a l’oferta regular d’activitats, les escoles barcelonines superen les que provenen de fora de la ciutat, tot i que a mesura que ha avançat el curs, aquesta xifra ha anat invertint-se:

Si comparem aquesta informació amb la del curs 2018-2019 veurem fins a quin punt ha incrementat la presencia de centres escolars de la ciutat en l’oferta regular d’activitat del Museu:

L’oferta regular d’activitats d’aquest darrer curs té un impacte al voltant del 30% en els territoris de proximitat de la seu del Fòrum (19,75%) i del Jardí Botànic (9,92%). Aquest criteri fa referència al districte municipal de cada seu i al municipi veí de Sant Adrià de Besòs en el cas del Museu del Parc del Fòrum:

Novament observem que la proximitat dels centres que participen en les activitats d’oferta regular ha experimentat un increment significatiu si cerquem i comparem les dades corresponents al curs 2018-2019:

Alt grau de satisfacció i d’acompliment de les mesures Covid 

El formulari de valoració que es fa arribar a tots els docents posen de manifest un alt grau de satisfacció en referència a les activitats realitzades. La mitjana d’aquesta qualificació se situa en un 5,38 sobre 6 i es tracta d’una xifra similar a l’obtinguda en cursos anteriors.

Destaquem tres dels comentaris qualitatius més significatius que hem extret de l’esmentat formulari:

“Enguany, amb la pandèmia, valorem molt positivament la possibilitat de sortir de l’escola, desplaçar-nos i poder fer una activitat en un espai diferent a l’aula.”

“Es tracta d’una activitat molt completa i educativa, molt útil per complementar i acabar de connectar conceptes treballats a l’aula amb la realitat.”

 “Valorem especialment que l’activitat sigut tant significativa, que l’alumnat n’hagi pogut ser protagonista i que s’hagi vinculat amb l’exposició i el patrimoni.”

Una altra de les sorpreses respecte a les nostres previsions ha estat el fet que el Museu del Fòrum hagi estat l’escenari principal de les activitats realitzades. La possibilitat de dur a terme activitats a l’exterior que ofereix el Jardí no ha estat tan determinant com imaginàvem.

Aquest darrer fet posa de manifest la bona feina que, tant des de les escoles com des del Museu, s’ha fet i refet per tal de garantir espais, metodologies i protocols segurs davant la pandèmia. En aquest sentit, el Departament d’Educació ha adaptat materials, ha calendaritzat quarantenes, ha vetllat per la qualitat i la renovació de l’aire en els espais tancats i ha pres les mesures i els equips de protecció individuals necessaris en cada moment. Tot plegat sense renunciar a la nostra manera d’aprendre ciències!

I si comptem també les visites lliures escolars?

Fins ara, tota la informació i anàlisi de dades han fet referència a les activitats escolars dutes a terme durant aquest darrer curs 2020-21, però la relació entre centres educatius i Museu també ha de tenir en compte les visites lliures que els centres educatius han realitzat a les diverses exposicions disponibles:

Si sumem la xifra de participants en visites lliures i en activitats dinamitzades obtenim un resultat final de 23.911 participants per aquest curs 2020-2021.

 

Ben mirat ha estat un curs ben sorprenent i ben aprofitat. Com serà el proper? Ja tenim ganes de descobrir-ho!

 

Documentació de referència

La informació continguda en aquesta notícia ha estat redactada en base als següents documents i dades:

  • Recull de dades sobre activitats escolars del curs 2020-2021 – enllaç.
  • Recull de dades sobre activitats escolars del curs 2018-2019 – enllaç.
  • Recull de dades sobre visites lliures escolars del curs 2020-2021 – enllaç.