EDUNAT


 

Segell de qualitat per a les activitats escolars del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

15 de juny de 2016

L’activitat educativa del MCNB ha estat reconeguda per part de l’Institut Municipal de Barcelona i l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona, amb el segell de qualitat del PAE.

En l’informe es valora la trajectòria educativa del museu, iniciada l’any 1979, i la tasca de millora de la qualitat pedagògica realitzada en col·laboració amb el grup de recerca Complex de la Universitat Autònoma de Barcelona per a desenvolupar un model didàctic propi que treballa per competències i no per objectius.

Segons l’informe, es considera que el MCNB desenvolupa una acció educativa de molt alta qualitat, i que amb les seves activitats fomenta la sensibilització, el coneixement i l’interès dels nens i nenes per tot allò relacionat amb la ciència, la indagació i la creativitat.