EDUNAT


 

Projectes

Inclusió


El pla estratègic del Museu de Ciències Naturals de Barcelona estableix l’educació i l’accessibilitat com a prioritats. Al mateix temps, explicita l’objectiu estratègic de ser un museu inclusiu que treballi per servir a totes les persones i contribuir al canvi socia, que promou la participació i la col·laboració en l’entorn més proper i que desenvolupa programes que incrementen l’accés i la inclusió social. Aquest objectiu, permet avançar en la Missió del Museu de crear una societat més informada, millor connectada i més responsable amb la naturalesa. El Museu entén la inclusió com un concepte globarl i que abasta tant la dimensió física com la dimensió social i per això, expressa el seu compromís desenvolupant una sèrie de programes inspirats en els valors d’equitat, accessibilitat i participació, com a expressió democràtica del projecte públic a fi d’arribar a totes les persones i contribuir al canvi social lluitant contra l’exclusió.

Aquest és el marc en el que es dissenyen i implementen de manera gradual les diferents línies d’actuació que faciliten l’accés i la participació de diferents col·lectius. És el cas de múltiples recursos, projectes i activitats que dirigim a persones amb diversitat funcional, famílies amb infants de 0 a 6 anys, grups de persones en situació de vulnerabilitat, entitats i col·lectius del territori de proximitat, entre altres.

En paral·lel, es planteja un repte al que donar solució: si una part dels nostres públics no pot venir al Museu, pot el Museu arribar fins aquests? Si la impossibilitat d’accés a les nostres seus és física o logística, com garantim el seu accés al patrimoni natural?

La resposta del Museu de Ciències Naturals de Barcelona a aquestes preguntes ha obtingut la forma de tres projectes ambulants, recursos mòbils que permeten que el Museu es desplaci fins als llocs on es troben tres col·lectius concrets, que d’una altra manera quedarien exclosos.

En primer lloc, el ‘Museu Ambulant’ es dissenya per apropar les nostres col·leccions a la població reclosa de les presons catalanes. Per altra banda, el ‘Niu Volant’ planteja una versió mòbil de l’espai de ciència per a infants de 0 a 6 anys que les escoles bressol de la ciutat poden demanar en préstec. Per últim, el ‘NAT Viatger’ adapta el material natural propi de les col·leccions del Museu a les normatives sanitàries més exigents, amb l’objectiu de poder arribar a les aules hospitalàries dels centres de salut de Catalunya.