EDUNAT


 

Recomanacions i mesures de seguretat COVID-19

Les activitats educatives del Museu de Ciències Naturals de Barcelona han estat revisades i incorporen mesures i recomanacions de prevenció de la Covid-19 en base al que estableix la Generalitat de Catalunya.
15 de setembre de 2020

Document en revisió continuada. Darrera actualització: 03/11/2020

Les activitats educatives del Museu de Ciències Naturals de Barcelona han estat revisades i incorporen mesures i recomanacions de prevenció de la Covid-19 en base al que estableix la Generalitat de Catalunya.

Per tal de garantir al màxim la seguretat de totes les persones implicades en la realització d’activitats, us detallem a continuació com s’aplicaran les mesures recomanades.

En referència als centres educatius, us demanem que:

 • Vetlleu perquè el vostre grup compleixi les mesures de seguretat recomanades (distància, higiene de mans, ús de mascareta) mentre duri la vostra estada al museu.
 • Col·laboreu amb les educadores per garantir el bon funcionament de l’activitat tenint en compte les mesures de seguretat.
 • Us comprometeu a no portar al grup cap persona que tingui símptomes de Covid-19.
 • Aviseu al Museu de Ciències Naturals de Barcelona si, en el període de 10 dies posteriors a la realització de l’activitat, un/a alumne/a participant en l’activitat dóna positiu en Covid-19.

ACTIVITATS AL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS – PARC DEL FÒRUM

Un cop arribeu al Museu:

 • Per tal de mantenir la distància de seguretat i no tenir contacte amb grups d’altres escoles, haureu d’esperar-vos a fora i només la persona responsable del grup entrarà al vestíbul a comunicar la vostra arribada. El personal d’atenció a públics li indicarà el moment en què podrà accedir tot el grup a l’interior del Museu.

Durant l’activitat al Museu:

 • Els i les participants a l’activitat hauran de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar a l’aula.
 • L’ús de la mascareta en infants i docents serà obligatori, en funció de la normativa vigent.
 • Les portes de l’aula es mantindran obertes i el sistema de ventilació del Museu augmentarà el cabal d’aire exterior per tal d’assegurar-ne la renovació constant.
 • Les educadores responsables de l’activitat aniran amb mascareta FFP2 i es mantindran sense contacte directe amb els infants.
 • El material didàctic de les activitats s’ha adaptat o redissenyat per tal de facilitar-ne la desinfecció.
 • Tot el material natural que s’empri durant l’activitat serà substituït a cada sessió.
 • L’aula serà netejada i desinfectada entre ús i ús.

Mentre visiteu el Museu:

 • Mantingueu la distància de seguretat de 2 metres amb terceres persones durant tot el recorregut, així com als espais d’espera i descans.
 • Eviteu tocar vitrines i plafons d’informació.
 • Feu cas de la informació i recomanacions del personal d’atenció al públic.

 

ACTIVITATS AL JARDÍ BOTÀNIC DE BARCELONA

Un cop arribem al Jardí:

 • Per tal de mantenir la distància de seguretat i no tenir contacte amb grups d’altres escoles, haureu d’esperar-vos a fora i només la persona responsable del grup entrarà al vestíbul a comunicar la vostra arribada. El personal d’atenció a públics li indicarà el moment en què podrà accedir tot el grup a l’interior del Jardí.

Durant l’activitat al Jardí:

 • Els i les participants a l’activitat hauran de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans de començar.
 • L’ús de la mascareta en infants i docents serà obligatori, en funció de la normativa vigent.
 • Les educadores responsables de l’activitat aniran amb mascareta FFP2 i es mantindran sense contacte directe amb els infants.
 • El material didàctic de les activitats s’ha adaptat o redissenyat per tal de facilitar-ne la desinfecció.
 • Tot el material natural que s’empri durant l’activitat serà substituït a cada sessió.

Mentre visiteu el Jardí:

 • Mantingueu la distància de seguretat de 2 metres amb terceres persones durant tot el recorregut, així com als espais d’espera i descans.
 • Eviteu tocar vitrines i plafons d’informació.
 • Feu cas de la informació i recomanacions del personal d’atenció al públic.

ACTIVITATS DEL MUSEU A LES ESCOLES

 • Les educadores responsables de l’activitat usaran mascareta FFP2 i es mantindran sense contacte directe amb els infants.
 • Els i les participants a l’activitat hauran de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans de començar l’activitat.
 • L’ús de la mascareta en infants i docents serà obligatori, en funció de la normativa vigent.
 • Tot el material de les activitats s’ha adaptat per tal de facilitar-ne la desinfecció. El material natural o de difícil desinfecció es canviarà a cada sessió, de manera que per cada grup estable sempre serà net i desinfectat d’inici.
 • Entre sessió i sessió es preveurà el temps suficient per a fer el canvi de materials i la neteja i desinfecció necessària.
 • Un cop finalitzada la sessió, tot el material retornarà al museu on es netejarà i higienitzarà, deixant-lo en quarantena.