EDUNAT


 

Projectes

En col·laboració i ApS amb centres educatius


Escola + Museu

Volem ser el vostre suport a l’hora de desenvolupar un projecte escolar, podem partir de les nostres exposicions però també podem acollir propostes d’altres àmbits, des d’una perspectiva de diàleg disciplinar.

Els projectes en col·laboració necessiten la vostra implicació, que participeu del seu disseny i de la seva execució. No es tracta d’un encàrrec sinó d’una col·laboració en la que el projecte s’ha de crear entre tots: docents i equip educatiu del museu.

Per tal de compartir amb la resta de la comunitat educativa aquests projectes, el museu pot decidir oferir-los a la resta de centres publicant-los a l’agenda escolar del museu i/o al web de l’xtec.

Actualment estem treballant en la programació dels projectes d’enguany. Podeu fer la sol·licitud aquí

Projectes en col·laboració realitzats anteriorment: