EDUNAT


 

Museïtzem!

Fase 6. Inauguració del museu


Objectius

  • Inaugurar l’exposició fent funcionar els diferents engranatges: comunicació, gestió de recursos, programació i execució d’activitats, gestió de públics…
  • Compartir els coneixements adquirits al llarg del projecte.
  • Avaluar el projecte. 

Proposta de dinàmica

Engeguem el museu! 

Ja teniu a punt el vostre museu,  només us falta inaugurar-lo! Aquest és un esdeveniment molt important que cal celebrar degudament. Com el difondreu? Quin acte organitzareu? Haurà de ser presencial o a distància? De quina manera us podeu adaptar a la situació? A qui convidareu? Quins recursos necessitareu i com els aconseguireu? Com recollireu la informació que us permeti seguir millorant el vostre museu?

Podeu realitzar un vídeo de l’exposició per compartir-la!  

Avaluem el projecte Museïtzem

Aquest pot ser un bon moment també per avaluar el procés de treball. A l’aula, us podeu plantejar: s’han acomplert les expectatives? Hem acomplert els objectius inicials? Què ens emportem d’aquest projecte?

I sobre el resultat final: El museu que heu creat és coherent amb la vostra definició inicial de museu? El vostre museu transmet el guió que us havíeu plantejat amb els recursos que heu fet servir? L’organització de les tasques ha donat un bon resultat? 

Comunicació amb el Museu 

Tancarem la nostra col·laboració en el projecte Museïtzem amb una darrera trobada (telemàtica o presencial, segons com sigui possible) entre el grup i les educadores del museu on compartirem l’avaluació del projecte i el resultat final del museu del centre. També volem ser el vostre públic!