EDUNAT


 

Museïtzem a distància!


Benvingudes i benvinguts al Museïtzem a distància!

A través d’aquest projecte reflexionarem entorn els museus, coneixerem la museografia de l’exposició Planeta Vida i descobrirem de primera mà com s’organitza el Museu de Ciències Naturals de Barcelona i qui hi treballa. Aquestes descobertes ens serviran per preparar el nostre propi museu al centre educatiu.

El projecte s’estructura en sis fases, pensades per a ser desenvolupades de manera autònoma a l’aula amb el suport telemàtic de dues educadores. A través del menú lateral podeu accedir als continguts i materials del projecte. També es pot plantejar, si ho trobeu convenient, una trobada telemàtica prèvia amb el grup per presentar-los el projecte i llençar el repte de fer un museu al centre.

Les fases del projecte:

Fase 1. Què és un museuReflexió entorn els museus.

Fase 2. Fem una exposició?: L’exposició Planeta Vida i el llenguatge museogràfic.

Fase 3. Dissenyem la nostra exposició: Aprenem i seleccionem el continguts fent el nostre guió, dissenyem i plantegem el nostre llenguatge i recursos museogràfics.

Fase 4. Com funciona un museu?  Els departaments del MCNB i les seves tasques.

Fase 5. Tasques departaments i producció exposició. Triem els departaments i tasques que li calen al  nostre museu.

Fase 6. Inauguració del Museu del centre.

Al llarg de tot el projecte l’equip educatiu del MCNB es trobarà a disposició del personal docent per tal d’acompanyar, assessorar o resoldre necessitats.  En diferents fases del projecte es proposa una trobada telemàtica entre l’equip educatiu del museu i l’alumnat participant.

En  aquesta pàgina trobareu disponibles, per cada fase, els objectius i continguts , la proposta de dinàmica i els materials de treball.  Les propostes d’activitat han estat dissenyades seguint cicles d’ensenyament-aprenentatge (exploració d’idees prèvies, introducció de continguts, estructuració i aplicació) i els materials de treball es poden descarregar i presentar en el format més adient per cada centre.

No obstant, el centres han de disposar d’eines per tal de visualitzar contingut multimèdia i establir connexions telemàtiques. En coordinació amb l’equip educatiu del MCNB, el personal docent responsable del projecte pot acabar d’establir el millor mecanisme per fer-ho.

Les propostes de treball plantejades són flexibles per tal que cada docent adapti la proposta a les característiques i interessos del seu grup (organització en grups de treball, temporització de les sessions,  aprofundiment en el nivell de continguts…).

El museïtzem és un projecte amb un alt grau de competencialitat que permet que s’hi sumin altres docents i treballar el projecte amb una mirada multidisciplinar, des de matemàtiques o tecnologia a les llengües catalana i anglesa. En aquest document: 20_Museïtzem_competències es donen alguns exemples de quins àmbits es poden treballar i quines competències es practiquen, així com algunes idees d’activitats i tasques emmarcades en el projecte per a proposar a l’alumnat.

Comencem a Museïtzar els centres educatius?