EDUNAT


 

Museïtzem a distància!


Benvingudes i benvinguts al Museïtzem a distància!

A través d’aquest projecte reflexionarem entorn els museus, coneixerem la museografia de l’exposició Planeta Vida i descobrirem de primera mà com s’organitza el Museu de Ciències Naturals de Barcelona i qui hi treballa. Aquestes descobertes ens serviran per preparar el nostre propi museu al centre educatiu.

El projecte s’estructura en sis fases, pensades per a ser desenvolupades de manera autònoma a l’aula amb el suport telemàtic de dues educadores. A través del menú lateral podeu accedir als continguts i materials del projecte. També es pot plantejar, si ho trobeu convenient, una trobada telemàtica prèvia amb el grup per presentar-los el projecte i llençar el repte de fer un museu al centre.

Les fases del projecte:

Fase 1. Què és un museuReflexió entorn els museus.

Fase 2. Fem una exposició?: L’exposició Planeta Vida i el llenguatge museogràfic.

Fase 3. Dissenyem la nostra exposició: Aprenem i seleccionem el continguts fent el nostre guió, dissenyem i plantegem el nostre llenguatge i recursos museogràfics.

Fase 4. Com funciona un museu?  Els departaments del MCNB i les seves tasques.

Fase 5. Tasques departaments i producció exposició. Triem els departaments i tasques que li calen al  nostre museu.

Fase 6. Inauguració del Museu del centre.

Al llarg de tot el projecte l’equip educatiu del MCNB es trobarà a disposició del personal docent per tal d’acompanyar, assessorar o resoldre necessitats.  En diferents fases del projecte es proposa una trobada telemàtica entre l’equip educatiu del museu i l’alumnat participant.

En  aquesta pàgina trobareu disponibles  per cada fase: els objectius i continguts , la proposta de dinàmica i els materials de treball.  Les propostes d’activitat  per cada fase han estat dissenyades seguint cicles d’ensenyament-aprenentatge (exploració d’idees prèvies, introducció de continguts, estructuració i aplicació) els materials de treball es poden descarregar i presentar en el format més adient per cada centre.

No obstant, el centres han de disposar d’eines per tal de visualitzar contingut multimèdia i establir connexions telemàtiques. En coordinació amb l’equip educatiu del MCNB, el personal docent responsable del projecte pot acabar d’establir el millor mecanisme per fer-ho.

Les propostes de treball plantejades són flexibles per tal que cada docent adapti la proposta a les característiques del seu grup (organització en grups de treball, temporització de les sessions,  aprofundiment en el nivell de continguts…).

Comencem a Museïtzar els centres educatius?