EDUNAT


 

Projectes

Connectem amb…


Connectem amb… Sant Martí: Projecte de proximitat

El Museu Blau té entre els seus objectius estratègics els projectes de proximitat, que tenen com a objectiu fer accessible l’equipament i el projecte educatiu del museu al barri. Amb aquest projecte, el Museu Blau vol acostar-se als veïns del districte de Sant Martí amb la finalitat que aquests se’l facin seu.

Connectem amb… és un projecte de proximitat escolar, en què el museu treballa conjuntament amb algunes de les escoles del districte. Una de les seves peculiaritats és que se sustenta sobre tres eixos primordials: l’escola, el museu i l’entorn. L’objectiu és generar noves mirades sobre el barri. A través de conèixer el barri amb més profunditat, es busca que els alumnes adoptin nous punts de vista sobre l’entorn on viuen.

El projecte canvia cada any. Parteix d’una exposició temporal que hi ha al museu, a partir de la qual es proposa un encàrrec als alumnes. Totes les propostes tenen com a objectiu incitar als alumnes a treballar de forma diferent a l’habitual i sempre tenen relació amb el barri. El projecte està adreçat a diversos nivells educatius de Primària i ESO i cada any hi participen  vuit grups classe d’escoles del districte de Sant Martí.

El diàleg entre disciplines és un dels eixos clau del Connectem amb…. Cada any s’escull una disciplina diferent, que serà el mitjà a través del qual els alumnes materialitzaran el projecte. D’aquesta manera es promou la cooperació entre la ciència i altres mons. Com que es treballa amb altres disciplines diferents a les ciències, el museu busca l’expertesa d’un col·laborador extern que assessora als alumnes i docents en el procés.

Un altre dels trets diferencials del Connectem amb… és que la seva durada és de tot el curs escolar. Per fer-ho possible, és necessària una estreta col·laboració entre les escoles i el museu. El projecte s’inicia amb una activitat al Museu Blau que introdueix els alumnes en el que hauran de fer durant el curs. A partir d’aquí, es combinen algunes sessions a l’escola, al museu i al barri i, finalment, es fa una cloenda del projecte al Museu Blau i s’inaugura una exposició on es mostra tota la feina que han fet durant el curs.

L’exposició final que es fa al Museu Blau amb els seus treballs és una exposició més del museu, de manera que hi serà durant uns quants mesos en què tothom qui vingui al museu la podrà veure. El que va començar com una mirada dels alumnes sobre una exposició existent, acaba amb la presentació de la mirada d’aquests alumnes representada en una exposició elaborada per ells.

 

Quins Connectem amb… hem fet?:

En curs: Connectem amb…. Spinosaurus

2015- 2016 Connectem amb… Il·lustració científica

2014-2015 Connectem amb… Enverinats

2013-2014 Connectem amb… M. Ardan

2012-2013 Connectem amb…Espai Terra