EDUNAT


FAQ

Termini pagament


Quin és el termini per fer el pagament de les activitats reservades?

Heu de fer l’ingrés amb una antelació mínima de 15 dies naturals respecte a la data de la realització de l’activitat. Heu d’incloure el número de reserva i el nom del centre. Serà anul·lada  tota reserva que no hagi estat pagada en aquests 15 dies.

Podeu demanar factura com a màxim fins un mes transcorreguda l’activitat. Passat aquest termini no es faran factures.