EDUNAT


FAQ

En cas de pluja


Què passa si hem reservat una activitat al Jardí Botànic i plou o hi ha previsió de pluja?

  • Hem arribat al Jardí Botànic i plou: Donat que les activitats del Jardí Botànic estan dissenyades per a ser realitzades a l’exterior no es poden realitzar en cas de pluja.
  • Tenim una activitat aquesta setmana i hi ha previsió de pluja: Si existeix previsió de pluja, el servei d’informació i reserves del museu es posarà en contacte amb el responsable de la sortida o de l’escola, 24 hores abans.

En aquest cas teniu dues opcions:

  • Modificar la data de l’activitat: això us permet, sempre i quan hi hagi disponibilitat de calendari, reubicar l’activitat per a un altre dia. Si no hi hagués dates disponibles el Museu us retornarà l’import de l’activitat contractada.
  • No modificar la data de l’activitat: Si decidiu no canviar la data i quan arribeu al jardí Botànic està plovent, l’activitat no es podrà realitzar i no es retornaran els diners.