EDUNAT


FAQ

Adaptacions horari


Es pot adaptar l’horari de les activitats?

No, els horaris de les activitats estan disposats de manera que permeti atendre un número màxim de grups al dia, qualsevol canvi en la graella horària provoca endarreriments en les altres activitats.